ประกาศผล Kito Hangtag Design Award 2020

ประกาศผล🎉 การประกวดออกแบบป้ายแท็กรองเท้ากีโต้ รูปเป๊ก ผลิตโชค 
ในหัวข้อ “Hangtag Design Award 2020” 

พี่โต้พร้อมเป็นตัวกลางในการส่งต่อความน่ารักให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในวันคล้ายวันเกิดของคุณเป๊ก (9 ส.ค. 2563) ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 5 รางวัล จะถูกนำไปผลิตจริงโดยมีไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นต่อแบบ โดยจะมีชื่อหรือลายเซ็นของคุณระบุบนป้ายแท็กทุกชิ้นด้วยน้า อีกทั้งยังได้รับของรางวัลสุด Premium อีกมากมาย

รางวัลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ผลงาน
– ได้รับการผลิตเพื่อนำติดกับสินค้ารองเท้ากีโต้ทุกคู่ เป็นจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 ชิ้นต่อผลงาน โดยจะมีลายเซ็นผู้ออกแบบ ระบุลงบนป้ายแท็กทุกชิ้น
– ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ผลงาน จะได้รับรางวัล
– รองเท้า 3 รุ่น รุ่นละ 1 คู่ (ได้แก่ รุ่น WALK, MOVE, และ FLOW สามารถเลือกไซส์และสีได้ด้วยตนเอง) พร้อมป้ายแท็กลายที่ตนเองออกแบบห้อยอยู่ที่รองเท้าเลย
– สแตนดี้พี่เป๊กขนาดเท่าตัวจริง จำนวน 1 ชิ้น
– โปสเตอร์พี่เป๊ก จำนวน 3 ชิ้น
– ถุงผ้ากีโต้ จำนวน 1 ใบ

 

พี่โต้เซอร์ไพรส์🎊 เนื่องจากผลงานสวยเกินห้ามใจ
ประกาศผลรางวัลชมเชย จำนวน 15 ผลงาน

รางวัลของผู้ที่ได้ผลงานชมเชย จำนวน 15 ผลงาน
– ได้รับการผลิตเพื่อนำติดกับสินค้ารองเท้ากีโต้ทุกคู่ เป็นจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 ชิ้นต่อผลงาน โดยจะมีลายเซ็นผู้ออกแบบ ระบุลงบนป้ายแท็กทุกชิ้น
– รองเท้า 1 รุ่น รุ่นละ 1 คู่ พร้อมป้ายแท็กลายที่ตนเองออกแบบห้อยอยู่ที่รองเท้าเลย
– ถุงผ้ากีโต้ จำนวน 1 ใบ

 

#ป้ายแท็กของผลิต
#KITOxPECK
#เป๊กผลิตโชค