แจ้งโอนเงิน/ส่งสลิป

**เฉพาะที่เลือกรายการชำระเงินเป็น “โอนเงินเข้าบัญชี” เท่านั้น
** บัญชีที่ต้องโอน


**กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบสลิป/หลักฐานการโอนเงินให้เรียบร้อย (เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และไม่ทำให้ออเดอร์ของคุณล่าช้า)