แจ้งโอนเงิน/ส่งสลิป

 **เฉพาะเลือกช่องทางชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี

** บัญชีที่ต้องโอน


**กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบสลิป/หลักฐานการโอนเงินให้เรียบร้อย (เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และไม่ทำให้ออเดอร์ของคุณล่าช้า)