แจ้งโอนเงิน/ส่งสลิป

** หากแนบสลิป/หลักฐานการโอนแล้ว ไม่ควรแนบมาซ้ำ **
“เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และไม่ทำให้ออเดอร์ของคุณล่าช้า” 

 *เฉพาะเลือกช่องทางชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี

** บัญชีที่ต้องโอน

image

**กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบสลิป/หลักฐานการโอนเงินให้เรียบร้อย (เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และไม่ทำให้ออเดอร์ของคุณล่าช้า)