วิธีวัดไซส์เท้า

สำหรับรุ่นทั่วไป

Shoe Size Chart วิธีวัดไซส์เท้า ตารางวัดไซส์

เฉพาะรุ่น BE7 , BE12 , BE13 , BE15