Kito Hangtag Design Award 2020

Kito Hangtag Design Award 2020

Kito Hangtag Design Award 2020 Cover

ประกวดออกแบบป้ายแท็กรองเท้ากีโต้ รูปเป๊ก ผลิตโชค

มาร่วมสนุกด้วยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบป้ายแท็กรองเท้ากีโต้ รูปเป๊ก ผลิตโชค ในหัวข้อ “Hangtag Design Award 2020” 

พี่โต้พร้อมเป็นตัวกลางในการส่งต่อความน่ารักให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในวันคล้ายวันเกิดของคุณเป๊ก (9 ส.ค. 2563) ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 5 รางวัล จะถูกนำไปผลิตจริงโดยมีไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นต่อแบบ โดยจะมีชื่อหรือลายเซ็นของคุณระบุบนป้ายแท็กทุกชิ้นด้วยน้า อีกทั้งยังได้รับของรางวัลสุด Premium อีกมากมาย

ระยะเวลาร่วมสนุก
– ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ – 7 ส.ค. 2563
– ประกาศรายชื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 เวลา 17.02 น. ที่ Facebook: Kitothailand | Twitter: @kitothailand

กติกาการร่วมสนุก
1. องค์ประกอบที่บริษัทให้
1.1 ป้ายแท็กเปล่า พร้อมโลโก้ Kito (ไฟล์ AI และ JPEG) จำนวน 1 ภาพ
1.2 ภาพเป๊ก ผลิตโชค พร้อมโลโก้ Kito (ไฟล์ JPEG) จำนวน 4 ภาพ ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน (ตำแหน่ง ซ้าย กลาง และขวา)
ดาวน์โหลด คลิกเลย -> โหลดไฟล์และภาพ

2. การออกแบบผลงาน
2.1 รูปแบบและขนาดของป้ายแท็กและโลโก้ Kito ในข้อ 1.1 จะต้อง ถูกต้องตามที่กำหนด (สามารถวาดหรือออกแบบภาพเป๊ก ผลิตโชค ได้เองด้วยน้า)
2.2  สำหรับรูปภาพถ่ายของเป๊ก ผลิตโชค ในข้อ 1.2 อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะภาพที่กำหนดให้เท่านั้น
2.3 สำหรับรูปภาพถ่ายที่กำหนดให้ในข้อ 2.2 ไม่อนุญาตให้มีการออกแบบทับบริเวณร่างกายของพี่เป๊กเลยน้าาา

3. การส่งผลงาน
3.1 ส่งภาพผลงานการออกแบบ (ไฟล์ AI, PSD หรือ JPEG) พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของผลงาน (ไม่จำกัดความยาวนะคร้าบบบ)
3.2 ส่งผลงานผ่านช่องทาง Google form คลิกเลย -> ส่งผลงาน

4. เกณฑ์การคัดเลือก
4.1 ผู้ที่ส่งผลงานถูกต้องตามกติกา และระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 ท่าน
4.2 ผลงานจะต้องถูกออกแบบเองทั้งหมด โดยไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

5. รางวัล
5.1 ป้ายแท็กรองเท้าที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกผลิตเพื่อนำติดกับสินค้ารองเท้ากีโต้ทุกคู่ เป็นจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 ชิ้นต่อผลงาน
5.2 ป้ายแท็กที่ได้รับคัดเลือกจะมีชื่อ หรือลายเซ็นผู้ออกแบบ ระบุลงบนป้ายแท็กทุกชิ้น
5.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ผลงาน จะได้รับรางวัล
– รองเท้า 3 รุ่น รุ่นละ 1 คู่ (ได้แก่ รุ่น WALK, MOVE, และ FLOW สามารถเลือกไซส์และสีได้ด้วยตนเอง) พร้อมป้ายแท็กลายที่ตนเองออกแบบห้อยอยู่ที่รองเท้าเลย
– สแตนดี้พี่เป๊กขนาดเท่าตัวจริง จำนวน 1 ชิ้น
– โปสเตอร์พี่เป๊ก จำนวน 3 ชิ้น
– ถุงผ้ากีโต้ จำนวน 1 ใบ

เงื่อนไขการคัดเลือกผลงาน
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน และ หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
3. การตัดสินของคณะกรรมการทุกท่าน ถือเป็นการตัดสินที่เด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
4. ผลงานและข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของ บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยสามารถเก็บรักษาผลงานไว้ และนำผลงานดังกล่าวไปจัดผลิต เผยแพร่ และทำซ้ำลงในสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
5. การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทกำหนด
6. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานของตนเอง โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในงานก็ตาม ผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกทั้งหมดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ท่าน ได้ละเมิดทวงถามความเป็นเจ้าของ และทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอโมฆะในการให้รางวัลทั้งหมด
7.
ห้ามนำเอาองค์ประกอบที่แนบในไฟล์ของกิจกรรมนี้ (โลโก้บริษัท และ ภาพพี่เป๊ก ผลิตโชค) ไปเผยแพร่ในสื่อสาธารณะก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท โดยเด็ดขาด

#ป้ายแท็กของผลิต
#KITOxPECK
#เป๊กผลิตโชค