แจ้งการโอนเงิน

แจ้งการโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อแจ้งโอนเงิน

ชื่อ-นามสกุล *

อีเมลล์ *

เบอร์โทร. *

เลขที่คำสั่งซื้อ (Order ID #)

จำนวนเงินที่โอน (บาท) *

วันและเวลาที่โอน *
วัน เวลา

หลักฐาน/รูปสลิปการโอน *

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)

อีกช่องทางแจ้งโอนเงินได้ที่

Facebook :   Kitothailand